Duurzaamheid

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaamheid is door de jaren heen een “containerbegrip” geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: De drie P’s:

People (mensen)

Profit (winst)

Planet (aarde)

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu.

Eissink zet zich er voortdurend voor in de invloed van haar activiteiten op het milieu beter te beheersen en een duurzame bedrijfsvoering te bevorderen.